Sabine Fiedler

Sabine FIEDLER estas profesorino en la Universitato de Leipzig, en Instituto pri la angla lingvo, kie ŝi instruas lingvistikon. Ŝiaj nunaj ĉefaj esplorterenoj estas interlingvistiko/esperantologio, frazeologio kaj komunikado per lingvafrankao. Ŝi estas la prezidanto de la germana faka societo Gesellschaft für Interlinguistik kaj membro de la redakta komitato de Language Problems & Language Planning.

Prof. Sabine Fiedler teaches at the University of Leipzig, at the Institute of British Studies. Her present research interests include interlinguistics/Esperanto Studies, phraseology and lingua franca communication. She is the chair of the German society Gesellschaft für Interlinguistik e.V. and a member of the editorial committee of Language Problems & Language Planning.

Publikigaĵoj/Publications

Libroj/books:
2014: Gläserne Decke und Elefant im Raum. Phraseologische Anglizismen im Deutschen. Berlin: Logos Verlag, 197 p.
2012: Englische Redewendungen und Sprichwörter in der Praxis. Leipzig: Engelsdorfer Verlag, 102 p.
2007: English Phraseology. A Coursebook. Tübingen: Narr, 198 p.
2004: Ilustrita Frazeologio (kun desegnaĵoj de Pavel Rak. Dobřichovice: KAVA-PECH (2-a eldono 2009), 136 p.

Artikoloj/articles:
2012a: The Esperanto denaskulo: The status of the native speaker of Esperanto within and beyond the planned language community. In: Language Problems & Language Planning 36 (1), 69-84.
2012b: Zur Kulturspezifik der Wissenschaftskommunikation. In: Fachkommunikation – interlinguistische Aspekte. Beiträge der 21. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 18.-20. November 2011 in Berlin. Berlin: GIL, 39-50.
2010a: The English-as-a-lingua-franca approach: Linguistic fair play? In: Language Problems & Language Planning 34(3), 201-221.
2010b: Approaches to fair linguistic communication. In: European Journal of Language Policy 2.1, 1-21.
2010c: Kultur und Plansprache: Betrachtungen zum Esperanto. In: Busch-Lauer, Ines-Andrea (Hrsg.): Kaleidoskop der Kulturen. Berlin: Frank & Timme, 181-202.

Bv. rigardi plenan liston de publikaĵoj de prof. Sabine Fiedler en la aldonita PDF-dokumento.