Interlingvistikaj studoj de UAM

Notoj: Aplikata lingvistiko

Aplikata lingvistiko Notoj

From IVO - Interlingvistika VikiO

Ilona Koutny

Aplikata lingvistiko

(Notoj de M. Bavant)

 - Aplikata lingvistiko ne estas lerneje aplikebla lingvistiko (usona vidmaniero)
 - Kontraste al teoria lingvistiko, ĝi rilatas kun praktiko kaj aliaj studobjektoj:
  sociologio, psiklogio, instruado, komputiko...
 - Memstariĝis psikolingvistiko, komputa lingvistiko... kaj formis sian propran teorion,
  ne simple aplikas la teorian lingvistikon
 - Vortprovizo
  - Vortoj uzataj por nomi la realon
  - Nenomeblaj aferoj (tabuoj)
  - Vortoj spegulas la realaĵon
   - Iloj, manĝaĵoj, fenomenoj
   - Forgesitaj vortoj/realaĵoj
   - Ne nur vortoj, sed ankaŭ esprimoj
   - Kelkaj forgesitaj vortoj/esprimoj restas en la frazeologio
 - Leksikologio okupiĝas pri la konsisto de la vortprovizo
  - Sencaj rilatoj
 - Leksikografio provas meti vortprovizon en konkretan formon
  - Vortaro donas tranĉaĵon de la lingvo (en difinita tempo, en fako, en iu socia tavolo),
   por difinita publiko, entenas difinitajn informojn, en konvene retrovebla formo
   - Vortaro turisma, faka...
  - Komputa leksikografio
  - Leksikografia laboro multe ŝanĝiĝis en la 20 lastaj jaroj
  - Oni uzas komputilon ne nur por skribi la vortaron, sed ankaŭ por starigi kaj 
   traserĉi korpusojn
 - Klasifiko de vortaroj (diversaj distingaj kriterioj)
  - Publiko
   - Por gepatralingvanoj, lernantoj, alilandanoj...
  - Klarigaj, unulingvaj
   - Difinoj, adaptitaj al la celpubliko
  - Tradukaj, dulingvaj, plurlingvaj
   - Donas ekvivalentojn pli-malpli ĝustajn
    - Nekongrueco de la diversaj sencoj
     - Limigi la sencojn (ekz-e nur de iu fako)
    - Malsama stila kampo
    - Nekongrueco de esprimoj: mi estas malsata / mi "havas" malsaton
    - Nekongrueco de la ofteco
   - Granda itala-E de Minnaja (www.lernado.it)
   - Fontlingvo/cellingvo
   - Eblo inversigi: ekzistas, sed ne tiom simpla
   - Vortaro L1-L2 povas esti uzata de parolanto de L1, aŭ de L2, kaj
    ili kutime diferencas laŭ la celata publiko
  - Nombro da leksikaj unuoj
   - Malgrandaj (< 10000?), mezaj, grandaj (> 60000)
   - "Plena": kion signifas?
  - Sinkrona / diakrona
  - Preskriba (normodona) / priskriba
   - Ekz-e la akademiaj vortaroj estas preskribaj
  - Ĝenerala / speciala (faka)
  - Enciklopedio / enciklopedia vortaro
   - Ekzistas eĉ it-eo enciklopedia vortaro
   - Kio estas leksikono?? (malklaraj difinoj)
    - Laŭ iuj povas esti faka enciklopedio/klariga vortaro
  - Ordigo
   - Alfabeta
    - Eventuale inversa
    - "Vortaro estas universo en alfabeta ordo" (A. France)
   - Nocibazita (ofte subjektiva, vd filozofiajn lingvojn)
    - Tezaŭro
    - Vd Roget's
   - Valenta (laŭ la rekcioj)
   - Vortnesta
    - Precipe en E-aj vortaroj
     - Bone funkcias, se morfemoj estas senŝanĝaj
     - Kunmetaĵoj ne estas facile analizeblaj de komencantoj, aŭ se
      temas pri paŭsaĵoj de nacilingvaj kunmetaĵoj
     - Kie serĉi la kunmetaĵojn?
  - Pure teksta / ilustrita / bildvortaro
   - En bildvortaro la konsisto estas alia (necesas desegneblaj vortoj)
 - Specifecoj de E-a leksikografio
  - Leksikografoj ne estas gepatralingvanoj
  - Pro la manko de popolo niaj vortaroj iĝas pli preskribaj ol en naciaj lingvoj
  - Se temas pri tradukaj vortaroj, leksikografo verkas ĉefe nacilingvan-Ean vortaron, male
   al tio, kio okazas por aliaj lingvoj
 - Strukturo de la vortaroj
  - Makrostrukturo: vortartikoloj, kapvortoj (de vortartikoloj, de leksikaj unuoj)...
  - Mikrostrukturo: strukturo de vortartikolo
   - Tipo de kapvorto/leksika unuo: vorto, esprimo, afikso...
   - Formo de la kapvorto: baza gramatika formo (nominativo, infinitivo...)
    - Referenca kapvorto: resendas al la baza formo okaze de bezono
   - Elparolaj indikoj
   - Morfologiaj indikoj (ekz-e karakterizaj formoj, aŭ numero de la responda paradigmo)
    - Ĉe traduka vortaro tiuj tabeloj/indikoj povas diferenci laŭ la celata publiko
   - Regado
   - Klarigo aŭ alilingva ekvivalento
    - Povas esti pluraj tradukoj, markitaj per indiko pri stilo, fako, konciza signifo
   - Ekzemploj
    - Troveblaj ekz-e en korpusoj, konkordancoj (montras kuntekston, "kolokaĵojn")
 - Prezento de REVO kaj de la leksikografia laboro de la Akademio
 - Terminologio estas speco de leksikologio pri fakaj vortoj
  - La komunuzaj vortoj ofte ne havas precizan difinon
  - Male, terminoj devas esti multe pli precize difinataj 
   - La rilatoj inter nocioj estas pli klaraj 
  - Terminografio: pretigo de terminaroj, sed sekrecias ankaŭ la propran teorion
  - Terminologio / terminaro: problemo de difino
   - La sistemo de la terminoj (terminprovizo) povas esti nomata aŭ "terminologio", 
    aŭ "terminaro"
   - Simila problemo ĉe "vortaro" (vortprovizo aŭ verko)
   - Laŭ W. Blanke "terminologio" prefere koncernu nur la sciencon
 - Graveco
  - 90% de la novaj vortoj estas fakaj
  - Grava elemento en la konkurenco (kun aliaj lingvoj) apud fakuloj
  - Iĝa same grava, kiel en la komenco literaturo
 - Eugen Wüster
  - Fondinto de terminologio
   - Vortumis la principojn kadre de sia (nefinita) de-eo vortaro (18-jara)
 - Principoj de W. Blanke
  - Nomado-principoj (por elekto de termino)
   - Stabileco de la lingvo-uzo
    - (Oni ne kreu novan terminon facilanime, se jam ekzistas samsignifa)
   - Internacieco
    - (Prunti kaj adapti, aŭ krei laŭ la ekzistanta materialo)
    - (La internacieco povas limiĝi al laŭvorta traduko de internacia termino)
   - Vortara ekonomio (deriveblo/produktivo)
    - (Vd duan parton de la 15a regulo)
   - Motiviteco (klareco, komprenebleco)
    - (La termino estu interne komprenebla)
    - (Povas kontraŭdiri internaciecon)
   - Vorta ekonomio (koncizo, manipuleblo)
    - (Prefere unu vorto, ol longa sintagmo) 
   - Unusignifeco (evito de homonimoj)
    - (Tamen la sama termino povas aparteni al pluraj fakoj, aŭ al iu fako
     kaj samtempe al la komuna uzo)
   - Reguleco
   - Belsoneco (prononca klaro/facilo)
    - (Ekz-e fonetika adapto de pruntaĵo)
   - Laŭfundamenteco
  - Kelkaj principoj estas inter si kontraŭdiraj (-> kompromisoj)	
 - Lingvo estas signo-sistemo, esprimanta la pensojn, kaj parolata en difinita
  (lingvo-)komunumo
 - Socio estas varia, do ankaŭ la lingvo estas tia -> sociolektoj
  - Paralelo kun 
   - dialekto (laŭregiona)
   - idiolekto (individua)
   - "interferolekto" (laŭ la gepatra lingvo de parolanto de alia lingvo)
 - Lingvaj kodoj
 - Ankaŭ la sociaj roloj povas influi la lingvon
  - En diversaj sociaj roloj iu povas paroli malsame
  - Ekzemploj de influo
   - Elparalo: sonoj, intonacio, rapido de la takto
   - Sintakso: longeco de frazoj, komplikeco
   - Leksiko: klasika, slanga, porinfana, kulturaj vortoj...
 - Virinaj lingvaĵoj
  - Speciala maniero paroli por la virinoj (ekz-e en la japana)
  - Speciala porvirina skribo (ekz-e laŭdire hiragana, en la komenco)
 - Profesiaj nomoj
  - Diversaj kutimoj laŭ la landoj
   - En Germanujo:
    - Lehrer/Lehrerin (se por ambaŭ: Lehrer/In), Bundeskanzlerin
    - Student/Studentin/Studierende
   - En Pollando: 
    - pani dyrektor (sed nedeklinaciebla)
    - ekzistas dyrektorka, sed ne uzebla en formala situacio
   - Kvankam kontraŭaj solvoj en ambaŭ okazoj temas pri strebado montri egalecon!
 - En Esperanto
  - "Patro" nur viro, sed "instruisto"? "instruistoj"?
  - Vd studon de Wennergren http://bertilow.com/seksaj_vortoj/index.html 
  - En derivaĵoj: gepatra lingvo, patrujo ("patrina lando" en la persa)
 - Reguligo ene de ekzistanta lingvo
  - Eblas distingi disde lingvoplanado (kreado de nova lingvo)
  - Delonge okazas en plej diversaj lingvoj
   - Reformoj de la lingvo mem (korea, turka, serbokroata, norvega, hebrea...)
   - Reformoj de skribsistemoj, alfabetigo (ĉina, japana, sovetiaj lingvoj...)
    - [Ekz-o de la uzbeka: laŭvice per literoj arabaj, latinaj, cirilaj kaj latinaj]
  - Politikaj koncernoj
  - Artefariteco: kontinua skalo
 - Korpusplanado / statusplanado
 - Tradukado, interpretado
 - Dulingvismo, plurlingvismo
 - Komputa lingvistiko

Retrieved from "http://www.interlingvistiko.info/ivo/index.php?title=Aplikata_lingvistiko_Notoj"

Montrita 14-foje. Laste redaktita je 11:29, 9. Sep 2007.

Ĝisdatigita 2012.02.21