Interlingvistikaj studoj de UAM

Notoj: Gramatiko 2

Esperanta gramatiko 3 Notoj

From IVO - Interlingvistika VikiO

Ilona Koutny

Gramatiko III

[Notoj de M. Bavant]

 - Temo jam aludita en la kurso pri Aplikata lingvistiko
 - Sociaj lingvotavoloj
 - Faka lingvaĵo
 - Arĥaika lingvaĵo
  - Arcaicam Esperantom (Halvelik)
  - Sperantu (Kalocsay)
 - Sabine Fiedler: nur tri tavoloj
  - Ĉiutaga, supera (literatura), malsupera
 - La lingvo evoluas
  - "Troa konservemo mortigus la lingvon" (Ilona)
  - La lingvo ne havas ekstreman logikecon
   - Vd kiamaniere fiksiĝas la signifo de kunmetaĵoj 
    - La kunmetaĵo projekciiĝas al la esprimenda signifo, por kiu
     ekzistas vorto en iu alia lingvo
    - Ĝenerala aŭ speciala signifoj:
     - skribilo (ajna ilo), lernejo (specifa ejo)
     - vagonaro (trajno; specifa), 
      vagonaro (aro de kuplitaj vagonoj; ankaŭ specifa, ĉar faka)
 - Fonologio
  - La fonologia sistemo ne ŝanĝiĝis
  - Sed malfortigo de ĥ (ĉu tamen ne temas pri leksika ŝanĝo?)
  - Fojfoje la preskribo ŝanĝiĝis (vokala malfermiteco, nj, kz, hiato...)
 - Gramatika sistemo
  - Eventualaj emoj ŝanĝi estas bremsataj de la Fundamento
   - Stabiliga rolo por konservado de la lingvo
    - Tamen kutime eĉ la leĝoj ŝanĝiĝas
   - Se oni ne rajtas ŝanĝi, ĉu oni rajtas aldoni ion novan al la sistemo?
  - Personaj pronomoj
   - Pronomo ci
    - Apenaŭ uzata
    - Markita (SAT-rondoj, familiara... aŭ insulta)
    - Por redoni specifaĵon de originala lingvo en tradukoj
   - Provoj enkonduki triapersonan neŭtran (ŝli, ri)
  - Participoj
   - Sintezaj formoj (anstaŭ perifrazoj kun esti): -ati, -inti...
   - -unt (kondicionala participo)
  - Memstara uzo de afiksoj: multe vastiĝis
  - Prepozicio far
   - La Fundamenta Gramatiko estas klara, ke oni uzu de
   - Sed far iel-iom eniris en la uzon 
    - De havas multajn signifojn, sed ĉu far vere bezonatas (fare de)
    - Ĉu oni bezonas apartan prepozicion ankaŭ por la aliaj signifoj de de?
  - [Alia menciebla prepozicio: na
   - Vd artikolon de Wennergren http://lingvakritiko.com/2007/08/21/pri-la-na-ismo/]
  - Aliaj provoj memstare uzi radikon interjekcicele
   - kur!, halt!
   - Eventuale eĉ en mallongigita formo rap-rap! (rapidu!)
  - Hezitoj rilate al po (mi donas po tri pomoj(n))
   - Regulecisma vidpunkto: se estas objekto, devas esti en akuzativo
    - Sed aliaj sintagmoj povas alpreni objektan funkcion, sen akuzativo
     (Kiom vi volas? Mi volas dek.)
   - Ĉu objekto aŭ adjekto?
   - Se po estas prepozicio, ĉu ĝi povas enkonduki objekton? (vd ankaŭ na)
   - Evoluo favore al konsidero, ke po tri estas speciala numeralo
    - Do po ne influas la kazon 
   - [Sed aliaj insistas, ke temas pri adjekto (vd Duc Goninaz en Ondo de Esperanto)]
   - Povas esti konsiderata ankaŭ kiel kunfandiĝo de: 
    - mi donis pomojn (kion?) po tri pomoj (kiel?)
 - Leksiko
  - Neologismoj (pli-malpli implicas, ke pruntitaj)
  - En fridujo estas malvarme (ne fride)
  - 15-a regulo de la Fundamento (oni memoru pri la dua parto)
  - Purisma emo al forigo de balastaj ŝajnsufiksoj (redaktoro/redaktisto)
 - Vortprovizo
  - Emo al unusignifeco
   - Ĉu vere tenebla?
   - Paronimoj
  - Vastigo de la signifoj per metafora transporto
   - Dekomence ekzistis en la lingvo pro literaturaj bezonoj
 - Paradigmaj rilatoj
  - Deklinaciaj/konjugaciaj paradigmoj
 - Interŝanĝaj rilatoj
  - Sinonimeco, eblo meti iun vorton en la lokon de alia
   - Sed en difinita kunteksto!
 - Kombineblecaj rilatoj
  - Kombinebleco de vortoj (sintakse kaj semantike eblaj): nigra tabulo
 - Prezento de verko de S. Fiedler (Ilustrita frazeologio)
 - Kriterioj (proksimumaj)
  - Plurelementeco
   - Fera kurteno, lavi al si la manojn
   - sed ne tre valida kriterio
    - Komparo inter lingvoj montras, ke plurvorta frazeologiaĵo
     de unu povas tradukiĝi per unu vorto en la alia
    - ĝisostulo en E, leona parto en la germana
    - prilumi ies malbonfarojn = ĵeti lumon al ies malbonfaroj
  - Stabila strukturo
   - Oni ne ŝanĝas la formon,... sed fojfoje tamen ŝanĝas
    - Per fleksiado de iu elemento: mi rompas/ŝi rompos al si la kapon
    - Pluraj formoj de unu proverbo
     - Fari el muso/muŝo elefanton
  - Idiomeco: la signifo ne estas deduktebla el la signifo de la elementoj
   - Transiri la Rubikonon (kion signifas tio por ĉino?)
   - Fojfoje nur parte idiomeca (sinki en forgeson)
   - ... aŭ apenaŭ (atingi sukceson), sed konsistigas frazeologiaĵon
    pro aliaj kialoj (plia ofteco de la kombino, rilate al aliaj samsignifaj)
  - Leksikeco (troviĝas en vortaroj[, aŭ meritus tie troviĝi]) kaj kutimeco (bone konataj)
  - Esprimpovo (semantika plusvaloro)
   - Pli bele ilustras la celatan signifon
   - Ĉu tamen la semantiko estas pli vasta?
   - Ĉu la impreso pri semantika plusvaloro ne devenas simple de la emocia
    ŝargo de uzataj vortoj?
 - Kion oni konsideru frazeologiaĵo?
  - Ĉu ankaŭ la proverboj?
  - Ĉu ankaŭ iuj unuvortaj aferoj?
  - Ĉu esperantonimoj estas?
   - Jes, temas precize pri esperantaj frazeologiaĵoj
   - Eblus ilin nomi ankaŭ esperantismoj (kvankam la vorto havas alian
    signifon)
  - Ankaŭ la kutimaj ĝentilecesprimoj certe estas
  - Flugilhavaj vortoj (?)
 - Ĉu ili vere apartenas al la vivanta Esperanto?
  - Pasiva aŭ aktiva uzo? Parola aŭ skriba uzo?
  - Uzo de proverboj estas ligita al sociaj konvencioj
   - Paroli malrekte
   - En la persa kulturo oni eĉ uzas poemojn ĉi-cele
  - Kutime neinstruata fako
  - Eŭropocentrismo de la Proverbaro
  - Ekstera deveno de la E-aj proverboj
   - Ĉu E-a proverbo estas E-a frazeologiaĵo, aŭ frazeologiaĵo de la devenlingvo?
   - Graveco de la formaj apartaĵoj de E-aj proverboj por doni al ili patinon, kvazaŭ
    ilin polurus jarcentoj
    - Sintaksaj apartaĵoj
     - Elfalo de pronomoj
     - Ŝablonoj: -O -AS, -O -AS; -O -A, sed -O -A...
    - Harmoniaj apartaĵoj (interrimiĝo de la segmentoj)
    - Ritmaj apartaĵoj (kiel en verso)
 - Kreado de novaj vortoj
  - Pruntitaj
   - lasero, skani, blogo (rettaglibro), skajpi...
  - Nova signifo de jam ekzistanta vorto
   - muso, dosiero (komputiko), ringo, korpo, aro (matematiko)
  - Ŝanĝo de signifo
   - komputi
  - Per kunmetado aŭ derivado
   - sonbendo, poŝtelefono...
  - Per akronimado aŭ mallongigo
   - UEA, mojosa, aidoso
   - Buso (<aŭtobuso), foto (<fotografaĵo) [aŭ konkurenca prunto]
   - Kelkaj diras: grat-grat (gratulon), rap-rap (rapidu)
   - Ne konfuzu kun nur skribaj mallongigoj (s-ro, prof.)
 - Rilatoj inter la diversaj elementoj de kunmetaĵo
  - La rilato estas implicita: necesas interpreti laŭ la semantiko
  - Ni eksplicitigu kelkajn el tiuj rilatoj
   - Subjekta rilato: akvofalo, sunbrilo
    - [Tiuj ĉi kunmetaĵoj ne kontraŭdiras la teorion de Kalocsay/Waringhien]
   - Objekta rilato: fiŝkapti, voĉdoni
    - Estas diskutoj, ĉu vere temas pri objektoj
     - La vortfara teorio de Kalocsay/Waringhien (sankciita de la Akademio,
      http://www.akademio-de-esperanto.org/decidoj/vortfarado/rekomendoj.html) 
      trudas adjektivan (predikativan) aŭ adverban (adjektan) interpreton 
      de la flankelemento de verba ĉefelemento
      - La interpreto estus kapti en maniero rilata al fiŝoj (iom tordita)
     - Fiŝkapti estas transitiva, do pri fiŝkapti haringon
      - Unu skolo diras: neeblas la objekta interpreto, ĉar povas esti nur unu 
       objekta valento en kapti
      - La alia diras: ne gravas, fiŝkapti estas nova vorto, kaj rajtas esti
       transitiva
    - Ĉu librolegado, akvoboligilo, ĉionmanĝanto same montras objektan rilaton?
     - En ili estas tri elementoj: libro/legi/ado, akvo/boligi/ilo
     - La ĉefelemento estas la lasta (ado, ilo) kaj ĝi havas kiel flankelementon
      (disfalan laŭ la PAG-a termino) tutan propozicion libron legi, akvon 
      boligi, en kiu la unua elemento efektive rolas objekte
     - [Tiuj ĉi kunmetaĵoj ne kontraŭdiras la teorion de Kalocsay/Waringhien. Laŭ ili
      leterskribi analiziĝas kiel verbigo de leterskribo]
    - Vd ankaŭ en PMEG Objekto kiel antaŭelemento, fine de
     http://bertilow.com/pmeg/vortfarado/principoj/antauelementoj.html
   - Predikativa rilato: ruĝpentri, plenŝtopi (aŭ varmiĝi, se oni akceptas
    konsideri tion kunmetaĵo)
    - Ĉu ankaŭ bontrovo? Ja ne signifas trovo de bono, sed (bona trovi) o
    - [Tiuj ĉi kunmetaĵoj ne kontraŭdiras la teorion de Kalocsay/Waringhien]
   - Adjekta[/suplementa] rilato: vespermanĝi, bonfarti
    - Notu sencan reduktiĝon ĉe tagmanĝi (manĝi tagmeze)
    - Malpli kutime cititaj: diplomlaboraĵo (por), ŝipekskurso (per), 
     teretaĝo (etaĝo sur tero), ŝarĝaŭto (kun, por), ladskatolo (el),
     amfilmo (pri)...
    - laborkapabla (kapabla labori, por laboro)
     - Se oni volus enkonduki ligvokalon, ĉu temus pri -i- (kiel en pagipova)
      aŭ -o- (kiel, supozeble, en komputopreta (PIV2), manĝopreta)?
    - [Tiuj ĉi kunmetaĵoj ne kontraŭdiras la teorion de Kalocsay/Waringhien]
   - Epiteta rilato: grandkomerco, dikfingro, rapidtrajno, durdisko
    - [Denove temas pri tabuo en la teorio de K/W: la adjektiva interpreto estas
     akceptata, nur se la flankelemento ne havas adjektivan radikkkarakteron. La
     teorio tamen akceptas tiajn kunmetojn kiel esceptojn]
    - rapidmanĝejo (denove trielementa: (rapide manĝi) ejo) [ĉi-foje estas
     kuntena flankelemento laŭ la PAG-a termino, sed ne gravas]
     - [Tiuj ĉi kunmetaĵoj ne kontraŭdiras la teorion de Kalocsay/Waringhien]
    - Ĉu ankaŭ marfiŝo?? "mara fiŝo", aŭ "fiŝo el maro" (suplementa rilato?)
  - Diversaĵoj
   - Specialaj "sufiksoj"
    - Ekz-e -it (inflamo), -ik (scienco), -i (lando aŭ...)
    - Ne estas memstare uzeblaj
   - Specifigo de la signifo
    - Limigita signifo: lernejo, tranĉilo   
 - Skemismo kaj naturalismo
 - Etimologio

Retrieved from "http://www.interlingvistiko.info/ivo/index.php?title=Esperanta_gramatiko_3_Notoj"

Montrita 15-foje. Laste redaktita je 19:45, 9. Sep 2007.

Ĝisdatigita 2012.02.21