Interlingvistikaj studoj de UAM

Notoj: Pragmalingvistiko

Pragmalingvistiko Notoj

From IVO - Interlingvistika VikiO

Aleksandr Melnikov

Pragmalingvistiko

[Notoj de M. Bavant (parto)]

 - Tri universalaj leĝoj
  - Unueco kaj luktado de maloj: estas du nedisigeblaj polusoj en ĉio
  - Transiro de kvanto en kvaliton
  - Negado de negado (ĉio disvoliĝas helice)
 - Ĉio konstante ŝanĝiĝas
 - Koda modelo
  - Sendanto sendas mesaĝon al ricevanto tra kanalo
  - La sendanto vortigas/enkodigas (kodas) penson
  - La ricevanto (aŭskultanto) elkodigas (malkodas)
  - Enkodigo sekvata de elkodigo ne nepre redonas la originan penson
   - Kanala bruo (ĉia obstaklo en la kanalo)
   - Difekto de enkodigo (ekz-e malklara prononco) aŭ elkodigo (ekz-e misaŭdado)
   - Mankoj de la kodo (ekz-e polisemio)
   - Oni ne diras precize tion, kion oni celas
   - La enkodigo povas transdoni informojn, pri kiuj la sendanto ne konscias
  - En tiu modelo oni transdonas penson
   - Oni ne povas transdoni emocion (kial???, konvencio...)
 
 - Inferenca modelo
  - Inferenco: aro de la procezoj, per kiuj la ricevanto interpretas la 
   ricevitan penson
  - La inferenca modelo estas modifo de la koda, kaj prenas en kalkulon 
   la inferenco
  - En la inferenca modelo la sendanto transdonas intencon (??)
   - Kaj povas aldoni ankaŭ emociojn (kial?)
   - [Supozeble estas postulato, ke en tiu ĉi modelo oni ne uzas nur parolon, 
    de ĉiujn eksterlingvajn rimedojn de komunikado]
  - La tri intencoj de parolanto
   - Atentigi la ricevanton, ke oni havas ion por transdoni (poste forigita)
   - Elvoki reagon (ĉu ĉiam???)
   - Komprenigi al la aŭskultanto, kion volas (volas diri??) la parolanto
   - Ke la alparolato reagu
 
 - Interaga modelo
  - Kiam komunikas homoj, ĉiam estas io: konduto
   - Ne eblas ne konduti
  - Tiu modelo baziĝas sur la postulato, ke ĉiu konduto en interaga situacio
   havas mesaĝan valoron
  - Konduto dependas de la situacio...
   - Interalie de la respektivaj sociaj roloj de la interparolantoj (viro kun
    virino, ĉefo kun subulo, amiko kun amiko...), lingvaj kapabloj, la 
    kompetento de la aŭskultanto, la nekonscio...
 - Diskurso: "lingvaĵo lokigita en la vivo"
   - Konsistas minimume el unu frazo (plej ofte...)
   - Skriba aŭ buŝa
   - Gravas, ke la koncerna lingvaĵo estas en rilato kun difinita situacio
    - [Ĉu nur reala situacio, aŭ eble ankaŭ imagita?]
    - [Ĉu scienca artikolo estas diskurso? En rilato kun kiu situacio?]
   - Diskurso estas
    - Laŭforme: kunligita frazaro
    - Laŭfunkcie: ajna uzo de lingvo en difinita situacio (??)
   - Surpaperigo de diskurso (buŝa??) postulas registradon de ĉio:
    intonacio, paŭzoj, laŭteco... (kial??)
 - Propozicio: kerno de la priskribata ago sendepende, ĉu temas pri
  demando, ordono, deziro -> la baza enhavo (ago, agantoj...)
 - Funkcio: kion oni celas/intencas uzante tiun propozicion
 - Referenco: ligo inter la vorto kaj la materiala objekto (??)
  - Du tipoj
   - "la vorto montras al la objekto" (semantika referenco), 
   - "la parolanto montras al la objekto per la vorto" (ref de la parolanto)
 - Eksplicitaĵo: kion oni diras rekte
 - Implicitaĵo: kion oni diras implicite [konscie aŭ ne]
  - Konvencia: semantika antaŭsupozo 
   - Aleksandro instruas => li ekzistas
   - Ŝi bedaŭras, ke diris tion => ŝi diris
   - La reĝo de Francujo estas kalva => Francujo estas reĝolando
   - Oni kutime emas kredi al la antaŭsupozo, pli facile ol al la eksplicita
    informo
  - Komunika: tia, ke ĝi okazas dum konversacio
   - La implicitaĵo estas ligita kun la komunika situacio
   - Vi ne estas libera ĉi-vespere, ĉu ne? => mi dezirus inviti vin
  - Pragmata antaŭsupozo
   - Same kiel la komunika implicitaĵo (??), eble baziĝas pli sur kultura fono (??)
 - Natura signifo: laŭvortara signifo
 - Nenatura signifo: signifo en la difinita situacio
 - Inferenco: vd supre, procezoj de interpreto de la mesaĝo
  - Eksplicitigo de la implicitaĵo
  - Logika-formala
   - Dedukto el konataj reguloj
  - Probableca
   - Reza iras al la universitato => verŝajne li estas studento
   - Pasintsemajne li permesis al la studentoj... => verŝajne li estas instruisto
 - Esenceco: aferkerneco
  - Ekz-e respondi al la vera demando, ne al io alia
 - Postuloj plenumendaj, por ke la komuniko estu sukcesa
  - Maksimo de kvanto: tiom da informo, kiom necesas
  - Maksimo de kvalito: ĉiuj informoj kaj pritaksoj devas esti objektive bazitaj
  - Maksimo de rilato: parolu pri la temo (esenceco, aferkerneco)
  - Maksimo de parolmaniero: klara kaj sinsekva
 - [Kiam estis proponitaj tiuj maksimoj??]
 - [Grice estis brita-usona lingvofilozofo 1913-1988]
  - [Vd kritikon ĉe http://www.cs.cmu.edu/~ref/grice-final.pdf]
 - Eblus aldoni kelkajn...
  - Devas esti iuj (novaj) informoj por transdoni
  - Ĝentileco: takto, montro de intereso, grandanimeco...
   - Fonto de problemoj en interkultura komunikado
   - Uzo de paŭzoj (fatiko) povas havi etiketan signifon 
 - Bazitaj sur diversaj aferoj
  - Similsonaj vortoj, paronimoj
   - [i.a. izomeroj: fe/kanto, fek/anto]
  - Aludo al frazeologiaĵo/kliŝo (??)
   - en la mondon venis nova dento
   - la flaroj de l' malbono
  - Ripetado
   - Aliteracio
   - Mi volis X-on kaj ricevis Y-on (n-foje)
  - Eskumo (en la stilo de...)
  - Parolantaj nomoj
   - Nomo de iu, kiu entenas priskribon: Rajmon Ŝerc
  - Krokodilumo
  - Sigloj
   - Utilon evitanta asocio
  - Hibridumo (kunigo de du partoj de malsamaj vortoj)
  - Mismorfemumo (??)
   - kaŭzino, bokato
   - fi-listro, fi-anĉo
  - Alternumo
   - latento/talento, libero/ribelo, abonemo/abomeno
   - sankta netuŝebleco/netuŝebla sankteco
  - Bervalaĵo, kontraŭklako, kontraŭknalo
  - Polisemio
  - Homonimio
   - Nokte laboru por Ido/ido
   - Verko-titoloj
  - En Esperanto oni pli uzas la vortludan potencialon de paronimio,
   ol homonimio/polisemio
  - Elipso [ŝercoj pli ol vortludo]
  - Lingvo-"kulturemo" [frazeologiaĵo?]
  - (...)

Retrieved from "http://www.interlingvistiko.info/ivo/index.php?title=Pragmalingvistiko_Notoj"

Montrita 9-foje. Laste redaktita je 18:50, 13. Sep 2007.

Ĝisdatigita 2012.02.21