Interlingvistikaj studoj de UAM

La sesio de Februaro 2003 (dua semestro)

La dua sesio de Interlingvistikaj Studoj en UAM (Poznań, Pollando) okazis laŭplane inter la 2a kaj 7a de februaro. La partoprenantoj el 10 landoj alvenis post diligenta memstara hejma laboro por fari siajn unuajn ekzamenojn enkadre de la 3-jara studado. Ĉi-foje ili studis problemojn de morfologio kaj sintakso kun d-ro Blazio Vaha (Balazs Wacha el Hungario) kaj analizis kutimajn kaj tiklajn flankojn de esperanta morfemiko (ekz. radikkarakteron) kun d-ino Ilona Koutny. Mag. Lidia Ligęza (poetino el Krakovo) prelegis pri la dua periodo de e-literaturo. D-ino Vera Barandovska-Frank (Ĉeĥio / Germanio) enkondukis ilin al la problemaro de interlingvistiko kaj prezentis kelkajn planlingvojn.

Samtempe Bradio V. Moro III (Usono / Pollando, instruisto de la Lingvistika Instituto en UAM) sukcese defendis sian diplomlaboraĵon titolitan "La sanskrita kiel regulsekva lingvo kaj ties implicoj por planlingvoj". La sciencan programon kompletigis la tradicia renkontiĝo ĉe la esperantista familio Werdin, kiu ĉi-foje enhavis plurajn artajn erojn (pianludon, gitarludon kaj kantojn) preparitajn far la gestudentoj. Post la kursoj sabate la grupo vizitis Torunon dank'al la afabla invito de Torunanoj kaj konatiĝis kun la Etnografia muzeo kaj domo de Koperniko laŭ la gvido de Teresa Nemere.

Ĝisdatigita 2012.02.21