image

En la foto: Dua Interlingvistika Simpozio en UAM, 2011

Referaty 3. Sympozjum Interlingwistyki
Prelegoj de la 3-a Interlingvistika Simpozio
Papers of the Third Interlinguistics Symposium

1) Magdalena Baer Konsekwencje rozpadu „utopii” językowej – przykład języka chorwackiego po rozpadzie Jugosławii
2) Marc Bavant Rezultindika aspekto: ĉu Esperanto provizus modelon por lingvoscienca analizo?
3) Magdalena Biegaj Retoryka polskiej dyplomacji kulturalnej, czyli komunikacja międzynarodowa po polsku
4) Tomasz Chmielik Edmond Privat (1889-1962) – la granda forgesito
5) Aida Čižikaitė Kontribuo de Ernest Drezen al terminologio-scienco
6) Ivan Colling Ĉu la polurita spegulo estas fleksebla kaj amika? Kelkaj konsideroj pri logikeco, reguleco, simpleco en lingvoj
7) Luiz Fernando Dias Pita Komparo inter esperanta kaj brazila literaturoj dum la jaroj 1950-1980
8) Nicolau Dols Salas Ĉu Esperanto malsamas? Malrigideco aŭ moderneco
9) István Ertl Linguistic use and misuse in EU language policy
10) Michael Farris The psychological economy of the English language industry
11) Sabine Fiedler Oftecvortaroj por Esperanto
12) Sabine Fiedler Planned Languages as a Solution to Problems of International Communication: a Review of the Current Specialist Literature
13) Zbigniew Galor Internacia komunumo en internacia komunikado
14) Federico Gobbo Inventitaj lingvoj en fantascienco: kiuj kaj kiucele?
15) Mireille Grosjean Duidiomismo en Afriko
16) Katarzyna Jopkiewicz Uwarunkowania kulturowo społeczne a styl tekstów naukowo-technicznych
17) Eliza Karmińska Polityka językowa w przekładach literatury dziecięcej na język polski
18) Barbara Klimek Trójjęzyczność Bośni i Hercegowiny w polityce i życiu codziennym
19) Ilona Koutny Esperanto laŭ la tipologio de naturaj lingvoj
20) Katalin Kováts Eduko de plurlingva infano II
21) Michał Kozicki Language policy in Ethiopia and the Amharic language
22) Zsófia Kóródy Interkultura edukado per internaciaj lernejaj interŝanĝprogramoj
23) Tatjana Navicka Model kształtowania oraz przekazania tożsamości narodowej mieszkańców Łotwy na podstawie Długoterminowej Strategii Rozwoju Łotwy do 2030 roku
24) Piotr Nowak Językowe aspekty polskiej polityki naukowej. Międzynarodowość i lokalność
25) Patrycja Obara Globalizacja a glokalizacja języka angielskiego jako języka nauki, biznesu i nowych technologii
26) Szymon Pawlas Pomocnicze pisma logograficzne
27) Paulo Pereira Nascentes Paroligante la lernantaron
28) Jukka Pietiläinen Kiulingve diverslingvaj eŭropanoj komunikas?
29) Karolina Pszczoła Ukraiński? Rosyjski? Surżyk? Polityka językowa na Ukrainie
30) Krunoslav Puškar Common criticism of Esperanto: facts and fallacies
31) Svitlana Romaniuk Dwujęzyczność na Ukrainie: ‘stary’ problem w obliczu nowych realiów
32) Witold Sobczak O statusie językowym i przyszłości Spanglish
33) André Staes Simpligita superrigardo de la teorioj pri internaciaj rilatoj
34) Anja Stecay Spaco kaj loko kiel verkiloj de la detektiv-romano – kompara analizo de etnolingva kaj esperanta literaturo
35) Ida Stria Influence of Esperanto on native languages and vice versa – a research project
36) Tadeusz Szczerbowski Kultura a przekład literacki według Ludwika Zamenhofa (La Revizoro)
37) Szabolcs Szilva Diversaj aliroj al la klasifiko de planlingvoj
38) Bernhard Tuider La Kolekto por Planlingvoj kaj la Esperantomuzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko. Havaĵoj – projektoj – esplorebloj
39) Kristin Tytgat Kiel Esperanto povas peri inter kulturoj?
40) Kinga Uszko The Welsh fight for the language of their fathers a brief evaluation of language policies concerned with Welsh and bilingualism in Wales
41) Balázs Wacha Verboj de movo kaj moviĝo ĉe Zamenhof

Kontakto:
Interlingvistikaj Studoj, Lingvistika Instituto
Universitato Adam Mickiewicz
Al. Niepodległości 4
PL-61-874 Poznań, POLLANDO
interlingv@gmail.com (Simpozio)
interlin@amu.edu.pl (Interlingvistikaj Studoj)
http://www. amu.edu.pl/~interl/

Interlingvistikaj Studoj