image

PRELEGO DE ILONA KOUTNY POR LA POLA AKADEMIO DE SCIENCOJ

Okaze de la Zamenhof-jaro, la gvidanto de la Lingvistika Komitato de la Pola Scienca Akademio, prof. Wojciech Chlebda, invitis Ilona Koutny prelegi pri esperanto dum ĝia oktobra kunsido (09.10.2017). La prelego Kiel lingvo el provtubo ekvivis? Tipologia aliro al la lingvo esperanto (Jak język z probówki ożywiał się? Typologiczne podejście do języka esperanto) vekis intereson kaj diskuton inter la profesoroj lingvistoj.

Mallongan raporton vi povas aŭskulti en la kanalo de Pola Retradio (10.10.2017).


PRELEKCJA ILONY KOUTNY NA POSIEDZENIU PAN

Z okazji roku Zamenhofa przewodniczący Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, prof. Wojciech Chlebda, zaprosił prof. Ilonę Koutny do wygłoszenia prelekcji nt. esperanta na październikowym posiedzeniu (09.10.2017). Prelekcja Jak język z probówki ożywiał się? Typologiczne podejście do języka esperanto wzbudziła zainteresowanie i dyskusję wśród obecnych profesorów językoznawców

Krótkiego raportu można wysłuchać na kanale Pola Retradio (10.10.2017).


LECTURE BY ILONA KOUTNY AT THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES

On the occasion of the Year of Zamenhof, the director of the Committee of Linguistics of the Polish Academy of Sciences, Prof. Wojciech Chlebda invited Ilona Koutny to present a lecture on the topic of Esperanto during its October meeting (10/09/2017). The lecture How did a test tube language come to life? A typological approach to Esperanto (Jak język z probówki ożywiał się? Typologiczne podejście do języka esperanto) piqued the interest of the linguistics professors present and provoked a lively discussion among them.

A short report can be heard in the Esperanto channel of Pola Retradio (10/10/2017).

Interlingvistikaj Studoj