image

Na zdjęciu: Grupa 2014-2017

CZWARTA SESJA STUDIÓW INTERLINGWISTYKI UAM (30.01-5.02.2016)

Obecna grupa była wyjątkowo liczna nie tylko na początku, czyli we wrześniu 2014, ale nadal jest taka: 17 studentów (5 z Brazylii, po 3 z Hiszpanii i Polski, po 1 z Belgii, Chorwacji, Czech, Rosji, Serbii i Szwecji) kontynuuje studia w zakresie interlingwistyki i esperantologii.

Tym razem dr Ulrich Lins, niemiecki historyk, autor książki La danĝera lingvo (Niebezpieczny język. Studium na temat prześladowań języka esperanto), przybliżył słuchaczom historię ruchu esperanckiego od czasów Ludwika Zamenhofa do okresu po II wojnie światowej, prezentując przy tym wiele ciekawostek.

Pozostałe trzy kursy prowadziła prof. dr Ilona Koutny, angażując studentów w dyskusje i odgrywanie scenek. Zajęcia z lingwistyki stosowanej obejmowały leksykografię, planowanie językowe, wielojęzyczność i rodzime użycie języka esperanto, aż po lingwistykę komputerową. W zakres tematyczny swój wkład wnieśli dr Marc Bavant z Francji, w dziedzinie terminologii, oraz prof. dr Zbigniew Galor, który przedstawił zagadnienia socjolingwistyki.

Trzeci semestr gramatyki esperanckiej przybliżył słuchaczom bogactwo leksyki esperanckiej, w tym zwroty frazeologiczne oraz dyskusyjne kwestie słowotwórstwa. Prof. Ilona Koutny omawiała problematykę warstw językowych, naszkicowała rozwój esperanta i pozycję języka esperanto z punktu widzenia typologii języków. W ramach pragmatyki, prawie niezbadanego terenu, jeśli chodzi o język esperanto, miały miejsce dyskusje na temat zwyczajów językowych (zwracanie się do kogoś, prośby i inne zwroty grzecznościowe), których celem było szukanie norm oraz granic wspólnej wiedzy i możliwych domysłów w międzynarodowej wspólnocie komunikacyjnej.

Środowy komuna vespero (wspólny wieczór) przebiegał w dobrej atmosferze: słuchaliśmy wierszy w języku esperanto naszego hiszpańskiego studenta, Suso Moinhosa, oraz piosenek w języku esperanto i polskim w wykonaniu Zuzanny Kornickiej, poza tym uzyskaliśmy bliższe informacje na temat poznańskiej szkoły podstawowej, w której rozpoczęto nauczanie języka esperanto we współpracy ze Studiami Interlingwistyki.

Po zakończeniu sesji, w sobotę, odbyła się wycieczka do Wrocławia, tegorocznej Europejskiej Stolicy Kultury, a także gospodarza tegorocznego esperanckiego Międzynarodowego Kongresu Młodzieży (72. Internacia Junulara Kongreso, 16-23.07.2016). Naszą grupę przyjęli serdecznie miejscowi esperantyści i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Ilona Koutny
Kierownik Podyplomowych Studiów Interlingwistyki

image

Na zdjęciu: Grupa 2014-2017 z Iloną Koutny, Michaelem Farrisem i Ulrichem Linsem

Interlingvistikaj Studoj