image

Na zdjęciu: Grupa 2014-2017

Szósta grupa interlingwistyki z zapałem kontynuuje studia na UAM

Druga sesja obecnej grupy Podyplomowych Studiów Interlingwistyki UAM w Poznaniu trwała od 31.01 do 06.02.2015. Wzięło w niej udział 20 z 24 uczestników, którzy przybyli do Poznania z 10 krajów (w tym 5 osób z Brazylii). Po wrześniowej sesji i wytrwałej samodzielnej pracy w domu studenci po raz pierwszy stawili czoła egzaminom - w niedzielę 1 lutego i w środę 4 lutego. Międzynarodowa grupa z zapałem uczestniczyła w zajęciach z komunikacji językowej (prowadzonych przez prof. Ilonę Koutny), porównując sposoby komunikacji językowej i pozajęzykowej w różnych kulturach.

Polska poetka, Lidia Ligęza, wprowadziła uczestników sesji w świat poezji drugiego okresu literatury esperanckiej, a znany tłumacz i wydawca, Tomasz Chmielik, przybliżył studentom prozę tego okresu. Michael Farris z Wydziału Neofilologii UAM przedstawił słuchaczom zarys morfologii i składni, posługując się przykładami z różnych języków. W ramach zajęć z gramatyki esperanckiej omawiano tematy wzbudzające duże emocje i różnie interpretowane przez badaczy języka esperanto, jak np. klasyfikację morfemów, charakter gramatyczny rdzeni, czy tzw. problem -ata/ita. Studenci żywo dyskutowali z prowadzącymi zajęcia. W tym roku kurs gramatyki, poza Iloną Koutny, prowadził również Cyril Brosch, młody doktor językoznawstwa z Niemiec, który ukończył poznańskie Studia Interlingwistyki w 2008 r.

Jak zawsze, w środę miał miejsce wspólny wieczór. Tym razem wprowadzeniem był wykład Cyrila Broscha na temat seksizmu językowego i języka esperanto. Lidia Ligęza czytała swoje żartobliwe wiersze. Wkład studentów był również bogaty, prezentowali oni muzykę, wiersze znanych poetów i piosenki (Eida Lima, Małgorzata Zięba-Szmaglińska, Maria Verzun), esperancką wersję hymnu europejskiego (Johan Derks), a także własną twórczość poetycką (Paulo Nascentes i Suso Muíños - przekłady poezji latynoamerykańskiej i galicyjskiej na język esperanto). Michał Kozicki śpiewał wiersze Zamenhofa, do których ułożył melodię, Victor Lufimpu zaprezentował afrykańskie tańce i piosenki z Konga, a Zuzanna Kornicka zakończyła udane spotkanie piosenkami przy akompaniamencie gitary.

Całotygodniową intensywną pracę zakończyła tradycyjna wycieczka do Torunia, gdzie Teresa Nemere, Maria Pokrzywnicka i Kinga Nemere-Czachowska przyjęły żądną wrażeń grupę i oprowadzały ją po mieście. Studenci odwiedzili Muzeum Kopernika, gdzie znajduje się makieta z prezentacją w języku esperanto, udali się do Młodzieżowego Domu Kultury, by obejrzeć esperancki spektakl Studia P, a następnie do I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca Antoniego Grabowskiego, absolwenta tej szkoły z roku 1879. Maria Pokrzywnicka zaprosiła grupę do Muzeum Etnograficznego, gdzie zaprezentowała wystawę „Tajemnice codzienności”, przedstawiającą kulturę ludową drugiej połowy XIX i początków XX w., a więc czasów Ludwika Zamenhofa. Po zwiedzaniu wystawy na studentów czekały toruńskie pierniki oraz kawa i herbata, a Maria Pokrzywnicka zachęcała gości do śpiewów i zabawy.

Ilona Koutny
Kierownik Podyplomowych Studiów Interlingwistyki

image

Wiele zdjęć z sesji wrześniowej i lutowej można znaleźć na stronach Edukado.net (Fotoalbumo "Poznan 2014 septembro").

Interlingvistikaj Studoj