KOUTNY Ilona (Hungario/Pollando)

Naskiĝis en Budapeŝto (Hungario) en 1953, ekde 1997 vivas en Pollando. Ŝi diplomiĝis pri matematiko, franca filologio kaj esperantologio en Eötvös Loránd Universitato, Budapeŝto en 1977 (esperantlingva temo: Grandaj matematikistoj kaj la lingvomodeligo, ĉe István Szerdahelyi), poste studis ĝeneralan kaj aplikatan lingvistikon kaj doktoriĝis pri lingvistiko same en ELTE en 1990 (hungarlingva temo: Komputila parolgenero kaj ĝia apliko en la komputila instruado de la hungara lingvo kaj esperanto, habilitiĝis pri lingvistiko en Adam Mickiewicz Universitato, Poznan (PL) en 2009 (anglalingva libro kun temo: Naturlingva prilaboro por la hungara parolsintezo)

Unue ŝi laboris en komputika tereno en esplorinstitutoj, poste kiel redaktisto, ankaŭ ĉe la iama Scienca Eldona Centro de UEA, en Budpaeŝto (1983-85), estis kunredaktoro de la revuo Interkomputo. Ekde 1986 ŝi okupiĝis pri parolprilaboro kunlabore kun la Budapeŝta Teknika Universitato, kunevoluigis la esperantan parolsintezan sistemon ESPAROL enkadre de plurlingva parolsinteza sistemo, kaj laboris pri parolantaj instruprogramoj PAROLERN. Ŝi kunlaboris ankaŭ kun la maŝintraduka DLT-projekto, pretigante la hungaran modulon kun hungaraj kolegoj

Post la morto de prof. István Szerdahelyi en 1987, ŝi transprenis la instruadon de e-aj lingvo kaj lingvistiko en la Esperanto-fako ĉe la Lingvistika Katedro de Eötvös Universitato. Kunfondis la internacian Esperantologian fakon, kiu dum kelkaj jaroj funkciis kaj donis magistran diplomon pri esperantologio al la diverslandaj finstudintoj. Ŝi prelegis ankaŭ pri komputa kaj aplikata lingvistiko. Ŝi prezidis la Ekzamenan komisionon de HEA, kaj instruis kadre de la tiamaj C-kursoj.

En 1997 ŝi transloĝiĝis al Pollando (ŝia edzo estas pola esperantisto, Zbigniew Galor), kie ŝi instruas en la Lingvistika Instituto de Adam Mickiewicz Universitato en Poznan hungarajn lingvon kaj lingvistikon. Ekde 2010 ŝi gvidas la Finno-ugran Katedron kaj en 2011 estis nomumita profesoro. En 1997 ŝi fondis tie kaj gvidas la internaciajn postdiplomajn Interlingvistikajn Studojn, prelegas pri esperanta gramatiko kaj internacia kaj interkultura komunikado (http://www.amu.edu.pl/~interl/). Dum la lastaj jaroj la Studoj kunokazigis kun ILEI kaj partopreno de Edukado.net Instruistan trejnadon. Ekde la studjaro 2009/10 kun kolego Michael Farris ŝi gvidas anglalingvan kurson pri Internacia komunikado – internaciaj lingvoj por la studentoj de la Lingvistika Instituto kun partopreno de kelkaj eksterlandaj Erasmus/gestudentoj.

Membro de la Akademio de Esperanto ekde 1998, docento ĉe la Akademio Internacia de la Sciencoj, San Marino ekde 1986, profesoro ekde 2012, membro de UEA, ILEI, CED (membris en ĝia estraro). Ŝi ofte prelegas pri sciencaj temoj en diversaj forumoj (IKU, Esperantologia konferenco, AIS-sesioj, KCE, GIL-konferencoj ktp.), gvidas esperantajn kursojn en diversaj niveloj (ekz. dufoje en Usono en la somera universitato) kaj publikigas artikolojn en kelkaj lingvoj.

Ŝi kunredaktis la Hungaran-Esperantan vortaron (1996 kun I. Szerdahelyi, ĉ. 65 mil leksikaj unuoj kaj signifa faka materialo) kaj la Hungaran-polan temvortaron (2000 kun koleginoj, ĉ. 26 mil leksikaj unuoj). Ŝi laboras pri la plurlingva projekto Strukturita Esperanta Temvortaro, kies 3 volumoj kun leksikaj kaj komunikaj ekzercoj jam aperis: Angla-Esperanta-Hungara etvortaro pri Lernado kaj Laboro (2002), Lingvo kaj Komunikado (2003), Homa vivo kaj Loĝado (2005) [http://www.edukado.net/biblioteko/libroj?iid=12627]. Aldoniĝis la Angla-Esperanta-Litova versio de Lernado kaj Laboro (2005), poste la Germana-Esperanta-Pola versio de Lingvo kaj Komunikado en 2008

HEA donis al ŝi honorinsignon en 1989, UEA Grabowski-premion en 2008. Post la festado de 10-jariĝo de la Interlingvistikaj Studoj per interlingvistika simpozio ŝi estis elektita Esperantisto de la jaro 2008 far la revuo La Ondo (intervjuo: http://esperanto-ondo.ru/Novaj/Nov09-01.htm. Intervjuo en la Pola Radio: www.ipernity.com/doc/edukado.net/3233956, ĉe Varsovia Vento: http://www.podkasto.net/wp-content/uploads/2012/11/121125vve084p1.mp3, http://www.podkasto.net/2013/11/11/la-94a-elsendo/.

Bv. rigardi plenan liston de publikaĵoj de Ilona Koutny en la aldonita PDF-dokumento.