studobjekto F* S* H* E* preleganto
F: formo (P - prelego aŭ K - konversacio)
S: semestro
H: horoj
E: fino de la kurso (S - seminaria noto pro hejma laboro, E - ekzameno aŭ A - akcepto)
La unua nombro: nombro da horoj dum la sesio en Poznań.

LA UNUA JARO

Fonetiko (ĝenerala kaj e-a) P I 20/30 S,E prof. John Wells (GB) (ĝis 2011)
prof. Nicolau Dols (ES) (ekde 2014)
prof. Ilona Koutny
Esperanta kulturo P I 20/30 S,E prof. Aleksander Melnikov (RU)
prof. †Zbigniew Galor (ĝis 2016)
prof. Humphrey Tonkin (USA) (2017)
Esperanta literaturo 1 P I 20/30 S,E prof. Humphrey Tonkin (USA) (2017)
Lidia Ligęza
Tomasz Chmielik
Interlingvistiko 1 P I 20/30 S,E prof. Věra Barandovská-Frank (CZ/DE)
Morfologio kaj sintakso (ĝeneralaj) P II 20/30 S,E Michael Farris (USA/PL)
Lingva komunikado P II 20/30 S,E prof. Ilona Koutny
Esperanta gramatiko 1 P II 20/30 S,E prof. Ilona Koutny
Esperanta literaturo 2 P II 20/30 S,E Lidia Ligęza
Tomasz Chmielik

LA DUA JARO

Semantiko kaj leksikologio (ĝeneralaj) P III 20/30 S,E Michael Farris (USA/PL)
Esperanta gramatiko 2 P III 20/30 S,E prof. Ilona Koutny
Esperanta literaturo 3 P III 20/30 S,E István Ertl (HU/LU)
Interlingvistiko 2 P III 20/30 S,E prof. Věra Barandovská-Frank (CZ/DE)
Esperanta gramatiko 3 P IV 20/30 S,E prof. Ilona Koutny
prof. Sabine Fiedler (DE)
Pragmalingvistiko P IV 20/30 S,E prof. Aleksander Melnikov (RU)
prof. Ilona Koutny
Aplikata lingvistiko P IV 20/30 S,E prof. Ilona Koutny
Historio de la e-a movado P IV 20/30 S,E Aleksander Korĵenkov (RU)

LA TRIA JARO

Nuntempa e-a literaturo K V 20/30 E István Ertl (HU/LU)
Aktualaj problemoj de e-movado P VI 20/30 A prof. Humphrey Tonkin (USA) (2002-2014)
Specialaj prelegoj P V - VI 40/60 A,E vidu sube
Specialaj seminarioj K V - VI 40/60 A
Diplomaj seminarioj K V - VI 20/30 A

Laŭ la eblecoj kaj bezonoj la specialajn prelegojn kaj seminariojn gvidis:

pri lingvistiko - prof. Sabine Fiedler (DE), prof. Klaus Schubert (DE), prof. Ilona Koutny

pri literaturo - prof. Humphrey Tonkin, d-ro †Vilmos Benczik (HU), István Ertl, Tomasz Chmielik

pri interlingvistiko - d-ro hab. †Detlev Blanke (DE), prof. Věra Barandovská-Frank, d-ro Ulrich Lins (DE)

pri didaktiko - d-rino Katalin Kováts (HU/NL), Zsófia Kóródy (HU/DE), prof. Ilona Koutny

pri komunikado - prof. †Zbigniew Galor, prof. Ilona Koutny, prof. Humphrey Tonkin

pri tradukado - Kristin Tytgat (BE), István Ertl, Tomasz Chmielik