En universitatoj eblas akiri diversajn titolojn (bakalaŭrean, magistran, doktoran) , sed ankaŭ aldonajn kvalifikojn enkadre de t.n. postdiplomaj studoj. Tiuj abundas en Pollando kaj Hungario. Sur la retpaĝo de UAM (http://www.amu.edu.pl/szybkie-linki/studia- podyplomowe) inter multaj aliaj postdiplomaj studoj troviĝas ankaŭ la interlingvistikaj Studoj (Studia Podyplomowe Interlingwistyki)! Ili finiĝas per la atestilo de la ŝtata universitato UAM, rekonita en eŭropaj landoj. Vidu ankaŭ la anglalingvan anoncon de polaj studeblecoj el la antaŭa jaro: http://www.studyinpoland.pl/en/index.php/component/jumi/university?view=application&schoolid=70 dekstre inter la ofertoj troviĝas ankaŭ "Diploma in Interlinguistics".

Cetere la nunaj postuloj egalvaloras al magistraj postuloj de UAM, ankaŭ la akireblaj kreditpoentoj (120).

Pri interlingvistiko kaj esperantologio, kondiĉe, ke la verko rilatas al lingvistikaj aspektoj, ĉar Ilona Koutny rajtas gvidi laboraĵojn en la kampo de lingvistiko. La doktoran titolon donas la Fakultato pri Modernaj Filologioj, kiu havas la rajton doni doktoran titolon pri lingvistiko kaj literaturo. Tiel same pri habilitiĝo. Tamen la disertaĵo ne povas esti skribita en esperanto, ĉar la doktora komisiono ne komprenas ĝin, sed en la pola, angla, germana.

IS havas plenan suverenecon koncerne la enhavon de la programo, pri formalaj aferoj necesas peti la aprobon de la fakultata konsilio kaj aŭ de la rektoro.

IS havas diversajn partoprenantojn: junajn kaj entuziasmajn , mezaĝajn kaj pli maturajn kun spertoj, el diversaj landoj. Tio kreas elstaran kunlabor- kaj diskuteblecojn, speciale taŭgas por la interkulturaj kaj komparaj studoj kiel la nia. Eĉ la plej spertaj povas ion novan lerni kaj ankaŭ la plej junaj povas lumigi malnovajn problemojn per sia freŝa aliro.

Ekzistas rektaj (aŭ tra Varsovio) trajnoj el diversaj grandaj urboj de Eŭropo (Berlino, Amsterdamo, Moskvo ktp.) kun favorprezaj biletoj. Poznano havas flughavenon, tiel eblas trovi ankaŭ favorprezajn biletojn, se iu sufiĉe frue mendas

La IS peras studentajn ĉambrojn (45 PLN/nokto) aŭ gastoĉambrojn en la studenthejmo (75 PLN/nokto kun matenmanĝo) kaj vi mem povas serĉi lokojn en junularaj gastejoj (similaj prezoj kiel en studenthejmo, sed plurlitaj ĉambroj) aŭ hoteloj (pli altaj prezoj) en Poznano.

Manĝado eblas en la universitata bufedo aŭ en ĉirkaŭaj simplaj manĝejoj (tagmanĝo inter 10-20 PLN).

Devas esti pagita al la universitata konto surloke aŭ per antaŭa ĝiro. Kartoj estas uzeblaj en vendejoj kaj bankaŭtomatoj

Post la septembra sesio okazas la kultura renkontiĝo Arkones (http://arkones.org/eo). La jam 30-jara aranĝo bone kompletigas per kultura amuziĝo la sciencan programon kaj invitas la partoprenantojn kontribui. Ofte ankaŭ la prelegantoj de IS prezentas sian alian flankon.

Poznan atendas la gastojn per historiaj monumentoj (kiel la renesanca urbodomo kaj malmova urboplaco, la malnova katedralo), promeneblecoj en la arbaro ĉirkaŭ la Malta-lago kun bestoĝardeno, multaj bonetosaj restoracioj.....(vidindaĵoj)

Ekskursoj okazas post la februara sesio dum la semajnfino al vidindaj lokoj de Pollando (ekz. Toruno, Vroclavo) kie lokaj esperantistoj montras la urbon al la alvenintoj.