image

Na zdjęciu: István Ertl prowadzi zajęcia z literatury esperanckiej

SPOTKANIE KULTUR PODCZAS SESJI PODYPLOMOWYCH STUDIÓW INTERLINGWISTYKI W POZNANIU

Wrześniowa sesja Podyplomowych Studiów Interlingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęła drugi rok studiów 7. grupy interlingwistycznej. Wzięło w niej udział 10 osób z 8 krajów (z Brazylii, Chin i Korei, z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski i Rosji). Po zaliczeniu egzaminów studenci rozpoczęli zajęcia. Tradycyjnie były to 4 cykle wykładów. Drugi semestr interlingwistyki prowadziła - jak zwykle - Vera Barandovská-Frank, wspomagana przez Idę Strię. Ida Stria, absolwentka UAM i PSI, w 2016 r. uzyskała stopień doktora na podstawie pracy o tematyce interlingwistycznej. Studenci wysłuchali jej wykładu na temat języków tworzonych w celach literackich lub hobbystycznie (używanych w internecie). Nicolau Dols (profesor Uniwersytetu Balearów - UIB) przeprowadził krótki kurs sztucznego języka toki pona.

Wstęp do ogólnej leksykologii i semantyki prowadził Michael Farris z UAM, wspierany przez Nicolau Dolsa. Drugi semestr gramatyki esperanckiej obejmował składnię, którą tym razem prezentowali Marc Bavant i Ilona Koutny. Marc Bavant jest absolwentem PSI na UAM, który w 2014 r. uzyskał stopień doktora z językoznawstwa ogólnego na Uniwersytecie Amsterdamskim. Jest też członkiem Akademii Esperanta - Akademio de Esperanto). Trzeci semestr literatury esperanckiej obejmował okres po II wojnie światowej. Esperancką literaturę powojenną prezentował István Ertl (m.in. redaktor czasopisma Beletra Almanako).

W sesji wzięła udział również Katalin Kováts, która na zlecenie ESF (Esperantic Studies Foundation) przeprowadziła wywiady ze studentami w celu poznania ich opinii, planów i ewentualnej potrzeby wsparcia finansowego. Warto dodać, że ESF opłaca czesne za studia 6 studentów i zapewnia również dotacje na koszty podróży, które niewątpliwie obciążają studentów z dalekich krajów (azjatyckich i amerykańskich) ponad ich możliwości.

Wrześniową sesję zwykle zamyka festiwal kultury esperanckiej ARKONES (w tym roku ARKONES odbył się już po raz 34). Uczestnicy festiwalu, przybyli nie tylko z różnych części Polski, ale również z innych krajów, np. z Niemiec, Litwy, Francji, Ukrainy, Chin, Korei, mieli możliwość wysłuchania licznych prelekcji, delektowali się występami muzycznymi oraz podziwiali inne artystyczne prezentacje.

Do wzbogacenia program ARKONESU znacznie przyczynili się wykładowcy i studenci Studiów Interlingwistyki (Nicolau Dols, István Ertl, Michael Farris, Ilona Koutny, Ida Stria, Katalin Kováts i Christophe Chazarein). Dzięki zaangażowaniu koreańskiej studentki SI Yuro Jung (znanej jako Unika) odbył się wzruszający koncert, podczas którego koreańscy wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny.

Tygodniowa sesja była inspirującym spotkaniem różnych - również azjatyckich - kultur za pośrednictwem języka esperanto.

image

Na zdjęciach: Koncert muzyki koreańskiej

image

Ilona Koutny
Kierownik Studiów Interlingwistyki

Interlingvistikaj Studoj